+30.2310 287800
+30.2310 275050

Αγίας Σοφίας 37,
Θεσσαλονίκη+30.2310 287100
+30.2310 287200
Ίωνος Δραγούμη 4
και Ρογκότη 3,
Θεσσαλονίκη